TEXTOS LEGALS

Política de privacitat i protecció de dades

Tesi SL és una empresa en què la transparència de la informació és fonamental per a establir una relació de confiança amb les persones que formen el projecte i amb els nostres proveïdors i clients. La protecció de les dades personals de les persones que confien en nosaltres és d'una importància vital, i per això volem informar-vos de com obtenim i com tractem o utilitzem les dades mitjançant aquesta Política de privacitat i protecció de dades personals.

En la política de privacitat i protecció de dades personals present establim les bases sobre les quals Tesi SL, amb domicili en l'avinguda de Blasco Ibáñez núm.43, porta 6, 46021 (València), tracta les dades de caràcter personal que voluntàriament ens faciliten els usuaris a través de la pàgina web.

Aquesta Política serà sempre aplicable quan es faciliten dades a Tesi SL, el qual serà responsable d'aqueixes dades (responsable del tractament de dades), i a través de qualsevol dels formularis de contacte o subscripció on s'arrepleguen dades de caràcter personal (nom, correu electrònic, etc.).

A QUÈ ENS COMPROMETEM

A respectar la privacitat dels usuaris i tractar les dades personals amb el seu consentiment.

A tractar les dades personals que estrictament necessitem per a oferir el servei sol·licitat, i tractar-los de manera segura i confidencial amb totes les mesures necessàries per a evitar l'accés no autoritzat i l'ús indegut.

A no utilitzar les dades personals per a altres finalitats sense tindre'n consentiment previ.

A no donar les dades personals a tercers ni compartir-les.

A conservar les dades personals durant el temps estrictament necessari per a la finalitat concreta per a la qual s'han proporcionat.

QUINES DADES PERSONALS UTILITZEM

A través del nostre lloc web podem obtenir dades personals per a diverses finalitats:

Sol·licitud d'informació per part de l'usuari.

Depenent de la finalitat per a la qual s'aporten les dades, es demanaran les dades estrictament necessàries.

És important que l'usuari siga conscient de les dades que aporta i la finalitat per a la qual ho fa perquè en el moment que les facilite, accepta que recopilem, emmagatzemem i usem les dades per a la finalitat requerida i podrà retirar el consentiment en qualsevol moment pels motius oportuns, atés que és el consentiment de l'interessat la base legal i legitimació per al tractament de les dades personals.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L'usuari, quan aporta les dades requerides en els formularis, és l'únic responsable de la veracitat de les dades comunicades, que garanteix i respon per l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les adequadament actualitzades.

QUINS DRETS TÉ SOBRE LES DADES PERSONALS APORTADES

Quan s'aporten les dades personals tindrà dret a:

Consultar qualsevol dubte i a ser informat de com utilitzem les dades i a obtenir-hi ACCÉS.

Que es RECTIFIQUE o esborre la seua informació o a imposar-ne LIMITACIONS en el tractament.

CANCEL·LACIÓ de les dades.

OPOSAR-SE al tractament de les dades.

PORTABILITAT de les dades.

En qualsevol moment, podrà exercir aquests drets, mitjançant un escrit que acredite la seua personalitat dirigit a Tesi SL, a l'avinguda Blasco Ibáñez núm. 43, porta 6, 46021 (València), o a través de la direcció de correu electrònic: administracion@tesigandia.com.

A més, podrà presentar una reclamació davant l'autoritat de control, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals infringeix la legislació aplicable.

SEGURETAT I EMMAGATZEMATGE DE LES DADES

Mantindrem les dades durant el temps estrictament necessari per a la prestació del servei sol·licitat i mentre el titular no en sol·licite l'eliminació, adoptarem les mesures adequades de caràcter tècnic i organitzatiu contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental, i farem tot el possible per a protegir-les i mantenir-les de manera segura.

QUINES DADES PERSONALS COMPARTIM AMB TERCERS

No es preveuen cessions de dades excepte en els casos en què hi haja una obligació legal. No hi ha previsió de transferència de dades internacionals.

AVÍS LEGAL LSSI - CE

En compliment de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), l'entitat Tesi SL us informa que és titular del lloc web. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la llei citada, informa de les dades següents:

El titular d'aquest lloc web és: Tesi SL

NIF: B46233128

Domicili social: Avinguda Blasco Ibáñez, núm. 43, porta 6, 46021 (València)

USUARIS

L'accés i/o ús d'aquest portal us atribueix la condició d'USUARI, que accepteu, des de l'accés i/o ús, a les Condicions generals d'ús reflectides aquí. Les dites Condicions seran d'aplicació independent de les Condicions generals de contractació que en el seu cas resulten de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL

La pàgina web proporciona l'accés a un gran nombre d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara en avant 'els continguts') en Internet que pertanyen a Tesi SL o als seus llicenciands als quals l'USUARI puga tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Dita responsabilitat s'estén al registre necessari per a accedir a determinats serveis o continguts.

En el registre anomenat, l'USUARI serà responsable d'aportar informació verídica i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable i es compromet a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Tesi SL ofereix a través del portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no usar-los per a:

(i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic;

(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia al terrorisme o antemptatori contra els drets humans;

(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Tesi SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevulla altres sistemes físics o lògics susceptibles de provocar els danys anteriorment anomenats;

(iv) intentar accedir i utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Tesi SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, segons el criteri propi, no resulten adequats per a la publicació. En qualsevol cas, Tesi SL no serà responsable de les opinions exposades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres ferramentes de participació.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tesi SL serà titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que la componen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.).

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Tesi SL. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Tesi SL. Podrà veure els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de l'ordinador personal o en qualsevol altre suport físic només si és únicament i exclusiva per a ús personal i privat. L'USUARI haurà d'evitar suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi haja instal·lat en les pàgines de Tesi SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Tesi SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguen causar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts i serveis que es presten a través del lloc web com la manera en què aparesquen presentats o localitzats en el portal.

ENLLAÇOS

En el cas que en la pàgina web es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Tesi SL no exercirà cap mena de control sobre els dits llocs i continguts. En cap cas Tesi SL assumirà responsabilitats pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels anomenats hipervincles o altres llocs d'Internet.

DRET D'EXCLUSIÓ

Tesi SL es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferits sense cap necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d'Ús.

GENERALITATS

Tesi SL perseguirà l'incompliment de les Condicions presents, així com qualsevol utilització inapropiada en el seu portal exercint totes les accions civils i penals que corresponguen per dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Tesi SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades després de publicar-se degudament tal com apareixen aquí.

La vigència de les citades condicions serà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per altres publicades degudament.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entres Tesi SL i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat indicada anteriorment.